,
Home / Yazarlar / Mustafa Ertaş / Atatürk Zamanında Türk Kadınlarına Seçme Ve Seçilme Hakkı Nasıl Verildi?

Atatürk Zamanında Türk Kadınlarına Seçme Ve Seçilme Hakkı Nasıl Verildi?

İnsanların genel yapısı, ruh ve maddeden meydana gelmiştir. Erkek ile kadının arasındaki önemli fark, bu yapının kadınlarda yaratılış olarak, inceliği ve daha hassas oluşundandır. Bu ilham güç kaynağının vazgeçilmez yaratıcısı ve yaşatıcısı kadındır. Hangi erkek kadının bu manevi desteğine muhtaç değildir.

Yeryüzünde ruh var olduğu süre, ona güç veren, ayakta tutan moral dediğimiz enerjiyi yavrularına esirgemeden cömertçe veren analarımız değil midir? Bu sebeplerdendir ki… “Cennet anaların ayaklarının altındadır.” denir.

“Kurtuluş Savaşı” mızda (İstiklal Savaşımızda) kadınlarımız cephelerde erkekleriyle beraber kahramanca çalıştıklarını bilmeyen yoktur. Cepheye katırlarla, kağnı arabalarıyla ve sırtında çocuğu ile cepheye silah taşıyan Türk anaları kar ve yağmurdan silahları korumak için sırtındaki çocuğunun üstüne örttüğü örtüyü silahların üstüne örterek gösterdiği büyük fedakarlıktan dolayı, Atatürk hayatı boyunca Türk analarına sonsuz saygılar duymuştur. Atatürk kahraman Türk milletinin kadınlarına bütün nutuklarında: “hanımefendiler” erkeklerine de “beyefendiler      “diye hitap etmiştir.

Atatürk hakkında yabancı milletler yüzlerce kitap yayınlamışlardır. Değerli okurlarım bu yabancı yazarlardan Atatürk hakkında neler yazdılar sizlere örnekler sunacağım.

Lord Kinross Atatürk adlı kitabında: “Bir milletin yeniden doğuşu,Türkiye’yi yaratan ve tarihin akışını değiştiren büyük önder” Atatürk’ün yapısı ince hareketleri ölçülüdür. Dinlenme halindeyken bile enerji fışkırır. Sanki her şeyi gören keskin gözleri bu enerjiyle parıldardı. Titiz bir zevkle giyinir diye yazar. (1)

Andrew Mango’ da Atatürk adlı kitabında:

Çağımızın en büyük ulus yaratıcısı. Ulusal bağımsızlığı kazanmanın yolunu gösteren büyük önder Atatürk’ün hedefi taklitçilik değil, evrensel bir uygarlığa katılmaktı. Gerçek bir bağımsızlık mücadelesinin herkesi kapsayan laik bir ilerleme ilkesi adına düşmanlığa yer bırakılmaması gerektiğine inanan büyük önder Atatürk diye yazar (2)

Başka milletlerdeki düşünür ve yazarlar Atatürk’e böyle büyük değerler verirken içimizdeki bazı gafiller dedelerimizle birlikte vatan ve milletimizi düşmanlardan kurtaran Atatürk’ümüze dil uzatmaktadırlar. Allah’ın bu gafilleri affetmeyeceğine inanıyoruz.

Kurtuluş Savaşımız bitmiş Cumhuriyetimizin ilanından sonra Türk kadınının Türk analarının toplum hayatındaki büyük yerini çok iyi bilen Atatürk yıllarca üzerinde düşündüğü kararını vermiştir. Şeriye Mahkemeleri kaldırılacak, bir erkek ancak bir kadınla evlenebilecekti. Aynı zamanda Türk kadınına Avrupa’dan önce seçme ve seçilme hakkı tanınacaktı. Bu teklif ilk mecliste büyük gürültülerle reddedildi. Atatürk yılmadan Türk kadınının bitmez tükenmez hizmetlerini her vesileyle tekrarladı. On sene uzun mücadeleden sonra Türk kadınının medeni aleminde yerini bulması için 5 Aralık 1934’de “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki oylama sonucunda Avrupa’dan önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. İlk önce şehirli kadınlar seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdiler. Kırsal bölgelerden de kadınlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmesi için Atatürk bir köylü kadınını milletvekili seçtirdi.

Günümüzdeki erkek milletvekillerinin bazıları kadın milletvekillerine davranışları çok çirkin görüntü vermiştir. Boğazı sıkılan kadın milletvekiline, engelli kadın milletvekiline yapılan ağır darbeler, yüzü tırmalanan kadın milletvekillerine yapılan yersiz davranışlar büyük millet meclisimizin saygınlığına gölge düşürmüştür. Hiçbir milletvekilimizin bu gibi kötü davranışları sergilemeye hakları yoktur.

Doğrudan Doğruya

   Mustafa Ertaş

About admin

Check Also

Geçmişini Bilmeyenlerin Geleceği De Olmaz

Haçlılar, haçlı hayallerine hizmet edenler, Anadolu’dan Türk kimliğini silmek isteyenler, Türklük düşmanları, dün ve bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir