,
Home / Dünya / Gençlik Geliyor

Gençlik Geliyor

Merhaba gençlik

Güzel bir başlangıç cümlesi bence ” Merhaba Gençlik”. Bi lider düşünün; bütün umudunu gençliğe bağlamış. Gelecek gençliktir diyen. Bütün yaşamı boyunca ülkesi için savaşan yılmadan yıkılmadan mücadele eden ve savaş bittiği andan itibaren de, durmak nedir bilmeyen. Fabrikalar kuran, demir yolları döşeyen, meslek liseleri ve üniversiteler için büyük sahalar oluşturan, kadın erkek ayrımını ortadan kaldırıp laik demokratik bir sistem getiren. Köyde çoban Ali emmiden pazarda hamallık yapan Hasan agaya kadar herkes okuma yazma öğrensin ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşsın diye kendini seve seve feda eyleyen.
Ve hepsinden öte bütün bunları Orduya, Yargıya ya da siyasetçilere değil de gençliğe emanet eden.
Atamızdan ve muhteşem tarihimizden aldığımız güçle büyüklerimizin bizlere öğrettiği dürüstlüğü ilke bilerek anlımız ak başımız dik memeleketin her bir köşesinde ki Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü, huzur ve rafahını koruyacağımıza AND içtik. Dürüstlük yolumuz, Mustafa Kemal ATATÜRK Önderimiz ve büyük tarih ışığımız olsun.
Ne mutlu türküm diyene; diyebilene! Ne mutlu tarafsız ilkeli haberciliğe! Ne mutlu gözlerinde hürriyet musavat ve adalet okunan gençliğe!
Yazımızı en iyi Atatürk’ün gençliğe hitabesi ile tamamlarız bence. Asla umudumuzu yitirmedik güçlüyüz kararlıuız.

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

About veli önal

Check Also

Dünyaya Referans Olacak DASK Afet Yönetim Sistemi Devrede

Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük ve en yıkıcı deprem olan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 19’uncu …

One comment

  1. İsmail Ethem TABORU

    Bu ülkeyi yoktan var eden, Yıkılan bir İmparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kuran, Adına TÜRKİYE CUMHURİYETİ Deyip, TÜRK GENÇLİĞİ’ne emanet eden GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e yaraşan gençlerle çalışmanın mutluluğu içinde HOŞ GELDİNİZ Diyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir